Dennenroetneusje
 
Parasyrphus annulatus






Het Dennenroetneusje Parasyrphus annulatus is een kleine zweefvlieg met een donkere middenstreep op het gezicht. Deze vlieg heeft banden op het achterlijf en lichte voorschenen en -tarsen.

Deze zweefvlieg meet 6 tot 8 mm.

De vlieg is van half april tot begin september te zien in naaldbossen en af en toe ook in loofbossen. De vlieg bezoekt vaak bloemen van Boterbloem-soorten Ranunculus species en Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia.

De larven ontwikkelen zich in strooisel onder sparren en voeden zich wellicht met bladluizen.