Dennensapzweefvlieg
 
Brachyopa testacea


De Dennensapzweefvlieg Brachyopa testacea is een kleine zweefvlieg met een bewimperde antenneborstel. De vlieg meet 6 à 7 mm. Deze vlieg wordt vooral gezien in naaldbossen, waaronder dichte dennenbossen.

De soort komt ook buiten deze bossen voor op bloemen, vooral op Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Meidoorn-soorten Crataegus species.

De vlieg zit vaak op liggende stammen en takken in de buurt van gewonde naaldbomen en op stronken van pas omgezaagde naaldbomen.

De larven leven in sapstromen van naaldbomen.