Dennenspinner
 
Dendrolimus pini


De Dennenspinner Dendrolimus pini behoort tot de spinners. Hij heeft een vleugelspanning tot 7 cm en vliegt van half mei tot half augustus.

De kleur van deze vlinder is variabel. De voorvleugels zijn grijs met een witte punt en bruine banden. De vrouwtjes hebben voorvleugels zonder tekening. De mannetjes zijn donkerder dan de vrouwtjes.

Deze vlinder komt niet zo algemeen meer voor in naaldbossen op droge zandgronden.

De vrouwtjes leggen de eitjes in groepen van 50 stuks op dennenschors, minder vaak op naalden.

De rups is bruin met een grijze rug met ruitvormige vlekjes. De waardplanten van de rupsen zijn Grove Den Pinus sylvestris (vooral), Fijnspar Picea abies en Zilverspar Abies alba. Vroeger was deze vlinder algemener en konden de rupsen in naaldboomaanplantingen veel schade aanrichten. Eén rups eet tijdens haar rupsstadium wel 900 naalden. De ontwikkeling duurt één of twee jaar. De rups overwintert immers soms tweemaal. 

De verpopping gebeurt in een cocon tussen takken of tegen een stam.