Dennenspitsbek
 
Psilota atra


De Dennenspitsbek Psilota atra is een zweefvlieg met een lengte van 5 tot 8 mm. Het vrouwtje wordt gekenmerkt door witte haartoefjes op de voorhoeken van het tweede rugplaatje en verdikte achterdijen.

Deze zeldzame zweefvlieg komt van half april tot eind juni voor in bosranden van naald- en gemengde bossen op arme zandgronden.

De vliegen foerageren vaak op bloeiende struiken (Meidoorn, Wilg).

De larven ontwikkelen zich in het rottend sap dat zich onder de schors of in de takvorken van naaldhout, vooral Grove Den Pinus sylvestris, bevindt.