Dennenwolfsklauw
 
Huperzia selago


De Dennenwolfsklauw Huperzia selago, ook Plompe Wolfsklauw genoemd,  komt voor op onbemeste graslanden en heidevelden op een vochtige tot natte, voedselarme en zwak zure grond.  Deze soort blijkt momenteel meer in naaldbossen voor te komen, soms op omgewoelde bodems.

Wolfsklauwen verspreiden zich via sporen. Deze sporen kiemen pas na enkele jaren. Vervolgens leven ze een aantal jaren ondergronds in symbiose met bodemschimmels (als gametofyt), voordat de planten zich bovengronds als wolfsklauwen vertoont. 

Vermesting en verdroging vormen de grootste bedreigingen.