Dertienstippelig Lieveheersbeestje
 
Hippodamia tredecimpunctata


Het Dertienstippelig Lieveheersbeestje Hippodamia tredecimpunctata is een langwerpig en afgeplat lieveheersbeestje met een lengte tot 7 mm.

Het halsschild is wittig geel en heeft een grote zwarte vlek in het midden en 2 kleinere zwarte punten.
De dekschilden zijn rood met 13 vlekken. De kever en de larve voeden zich met op oeverplanten levende bladluizen.

Het is een zeldzame soort van vochtige biotopen zoals mesofiele graslanden (dotterbloemhooiland, vochtige hooilanden), oevers van vijvers en waterlopen en (overgangs)venen waar larven soms op Veenmos-soorten Sphagnum species te vinden zijn. Het wintermaaien van rietmoerassen zou gunstig zijn omdat de bladluizen dan talrijker voorkomen. De waarnemingen van adulte exemplaren gebeuren vooral in de periode juni tot en met oktober.  

De kever overwintert als adult onder afgestorven riet en onder graspollen.