Determinatie
 


Determinatie is in de biologie het 'op naam brengen' ('determineren') van een bacterie-,  planten- of diersoort, dit wil zeggen identificeren, of bepalen tot welk taxon (bijvoorbeeld geslacht, soort, ondersoort of variëteit) een bepaald exemplaar behoort. Het determineren gebeurt doorgaans aan de hand van determinatiesleutels. Veel determinaties zijn slechts sluitend na microscopisch onderzoek (bijvoorbeeld bij zwammen en insecten).

Evolutionair bioloog Paul Hebert (University Guelp- Canada) bedacht in het begin van de jaren 2000 een systeem dat dieren aan de hand van DNA kan identificeren. Hij wil een databank ontwikkelen waarin de zogenaamde “barcode” van elke diersoort wordt opgenomen.

Elke code bestaat dan uit een reeks van 645 A’s, C’s, G’s en T’s die staan voor de basen waaruit het DNA is samengesteld. Deze reeks van 645 letters komt voor in een specifiek gen dat alle dieren bezitten, maar is bij elke soort anders. Met dit systeem zou dus bijna elk dier te identificeren zijn. Dit systeem zou bruikbaar zijn bij de determinatie van soorten, maar ook bij de determinatie van delen van soorten, eieren en larven.

Het DNA-patroon blijft immers van geboorte tot dood constant.