Detritus
 


Detritus is het geheel van dood organisch materiaal in de bodem en in het water en de daarin of daarop levende microflora en –fauna, zoals schimmels, bacteriën en kleine insecten.

In bossen spreekt men niet van detritus, maar van strooisel.