Diana-uil
 
Griposia aprilina


De Diana-uil Griposia aprilina is een zeldzame nachtvlinder van loofbossen. De vlinder is ’s nachts actief.  

De voorvleugels zijn tot 2 cm lang en lichtgroen gekleurd met een patroon van zwarte vlekken, waarvan de meeste met wit zijn afgezet.

De vliegtijd begint in september en eindigt in november.

De rupsen voeden zich vooral op Eik-soorten Quercus species. De jonge rupsen leven op de uitlopende knoppen van de waardplant. Oudere rupsen foerageren ’s nachts op de bloemen en de bladeren en verbergen zich overdag in een schorsspleet.

De rups maakt een stevige cocon in de grond dicht bij de waardplant en verpopt daarin enkele weken later.