Dichtheid
 


De dichtheid is een begrip dat staat voor het aantal individuen van een bepaalde soort per oppervlakte-eenheid.

De dichtheid zegt dus iets over het veel of weinig voorkomen van een soort in een gebied.

Voor elke soort heeft een gebied een maximale dichtheid, omdat abiotische of biotische factoren beperkingen opleggen.

Het aanbod aan nestgelegenheid of het aanbod aan prooidieren kan een beperkende factor zijn.