Diefje
 
Ptinus fur


Het Diefje Ptinus fur is een kevertje van zo’n 4 mm groot met een sterk variërende kleurtekening. Het mannetje is lichtbruin en slanker dan het vrouwtje, dat gewelfder is en donkerder met wittige dwarsbanden.

De soort behoort tot de diefjes (Ptinidae).

Dit kevertje bewoont vogelnesten en vermolmd hout en is ook vaak in (vooral oude) woningen te vinden.

De soort voedt zich met uiteenlopend, droog, organisch materiaal.