Diefmier
 
Solenopsis fugax


De Diefmier Solenopsis fugax is een klein knoopmiertje van droge schrale (kalk)graslanden, vooral stenige graslanden.

Diefmieren nestelen altijd in de buurt van grotere mierensoorten. Deze gelegenheidsdief komt aan zijn voedsel door via onderaardse gangen in nesten van andere mieren binnen te dringen en daar mierenbroed en voedsel te stelen (kleptobiont). Deze gangen kunnen een ingewikkeld complex vormen en zijn zodanig klein en nauw dat enkel Diefmieren erin kunnen rondlopen. Het einde van de gang wordt bovendien afgesloten met propjes zodat de grotere 'beroofde' buren, de Diefmieren niet kunnen achtervolgen of opmerken.

Bij het roofwerk gebruikt de soort ook nog chemische rekruterings- en afschrikkingsferomonen.

Deze mier maakt vaak het nest bij het nest van de Behaarde Bosmier Formica rufa. De mier steelt voedsel, eieren, larven of poppen van de gastmier.  

De bruidsvluchten vinden plaats in augustus en september.

Als belangrijkste bedreigingen voor deze soort kunnen we opgeven:
- het verdwijnen van gebieden met een groot aanbod aan te beroven nesten.
- de verstoring van eigen nesten en die van de gastheren in heidegebieden en andere geschikte habitats door een verkeerd beheer, branden of plagactiviteiten.