Diglyphus isaea


De sluipwesp Diglyphus isaea is een bronswesp (Eulophidae) met een grootte van ongeveer 1,5 mm die zich polyfaag voedt met de larven van verscheidene soorten mineervliegen en de rupsen van een aantal soorten mineermotten.

De sluipwesp verlamt de gastheer en legt er eieren naast. De uitgekomen Diglyphus-larven zuigen de gastheer leeg.