Dikke Korfslak
 
Vertigo antivertigo


De Dikke Korfslak  Vertigo antivertigo is een landslak met een sterke voorkeur voor moerassige habitats. Het verdwijnen van beekbegeleidende broekbossen en moerasbosjes is de oorzaak van de sterke bedreiging. Het wegpompen van grondwater voor infrastructuurwerken zorgt voor een verdroging van vochtige biotopen.

De soort heeft soms een min of meer amfibische levenswijze. Men treft de slak aan langs waterkanten, maar ook onder rottende bladeren of onder oud hout.

Deze slak komt vaak op Zegge-soorten Carex species voor.