Dikkopbloedbij
 
Sphecodes monilicornis


De Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis is een koekoeksbij die vooral bij de Gewone Geurgroefbij Lasioglossum calceatum parasiteert, maar ook bij de Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum en de Glanzende Bandgroefbij Lasioglossum zonulum en waarschijnlijk ook bij de Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum, de Berijpte Geurgroefbij Lasioglossum albipes en de Roodpotige Groefbij Halictus rubicundus  en de Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum.

Deze algemene bij komt in uiteenlopende biotopen voor, maar heeft de voorkeur voor een zanderig en droog biotoop. Vrouwtjes zijn vaak druk op zoek naar de nesten van de gastheergroefbijen; de bijen zitten vaak op composieten.
De bij heeft een opvallend brede kop. Dit is mogelijk een fysieke aanpassing om zich met meer kracht toegang te verschaffen tot de (bewaakte) nesten van solitaire maar eusociaal georganiseerde bijensoorten. 

Deze bij meet 7 tot 10 mm en vliegt van half maart tot half oktober. De mannetjes vliegen van half juni tot half oktober.