Dikpootpanterspin
 
Alopecosa cuneata


De Dikpootpanterspin Alopecosa cuneata is een soort van droge, schrale graslanden, heiden en duinen.

In de kustduinen is deze soort typisch voor mozaïeksituaties van Kruipwilg Salix repens of Duinroos Rosa pimpinellifolia met droge graslanden.

Volwassen spinnen worden waargenomen van april tot juni.