Dikpootspringspin
 
Bianor aurocinctus


De Dikpootspringspin Bianor aurocinctus, ook Bodemspringspin genoemd, is een spin die voorkomt tussen korte vegetatie en tussen stenen.

Deze soort prefereert droge, schrale graslanden met open grond.