Diodontus insidiosus


De vorkwesp Diodontus insidiosus is een kleine, bijna volledig zwarte wesp met gele kaken. De wesp meet 4 tot 6 cm.
Deze vrij zeldzame soort vliegt van eind mei tot eind augustus in de duinstreek en sporadisch ook op duinachtige terreinen in het binnenland.

Het nest wordt gemaakt in zandige, meestal vlakke bodems.

De wesp jaagt op bladluizen voor de larven.