Diodontus luperus


De vorkwesp Diodontus luperus is een kleine, bijna volledig zwarte wesp met gedeeltelijk gele poten. De wesp meet 4 tot 6 cm.

Deze zeldzame soort vliegt van half mei tot half oktober in uiteenlopende biotopen, vaak met een vastere bodem dan bij de andere vorkwespen.

Het nest wordt gemaakt in de grond. De prooien bestaan uit bladluizen.