Dioxines
 


Dioxines is een verzamelterm voor zo’n 210 verschillende stoffen. Zeventien van deze stoffen hebben een extreme giftigheid.

Dioxines stapelen zich op in lichaamsvetten bij dieren en oliën bij planten.

Dioxines kunnen interfereren met lichaamseigen hormonen en cellulaire receptoren. Daarom kunnen ze een effect hebben op groei, reproductie en ontwikkeling en eveneens op het afweersysteem en neurologische functies. In hoge concentraties kunnen ze chlooracné, kanker, lever-, maag- en darmstoornissen veroorzaken. Dioxines komen vrij bij onvolledige verbrandingsprocessen. Ze zijn zeer persistent, weinig oplosbaar in water en weinig vluchtig.

Ze worden vooral gevormd bij huisvuilverbranding, maar ontstaan eveneens bij elke andere verbranding van organisch materiaal in aanwezigheid van een chloorbron, bijvoorbeeld bij de verbranding van PVC.

Het aandeel van de industrie en de verbrandingsovens is dankzij saneringsmaatregelen reeds flink teruggelopen.
Gebouwenverwarming (vooral met allesbranders), stooktonnen en open vuren zijn anno 2009 nog potentiële bronnen van dioxines.

Het dioxine-bevattende ontbladeringsmiddel Agent Orange, dat de Amerikanen in de Vietnamoorlog gebruikten, veroorzaakten bij de kinderen van de toen zwangere vrouwen het zogenaamde syndroom van Fraser, een genetische afwijking die gepaard gaat met misvormingen zoals samengegroeide oogleden, tenen en vingers. Soldaten en mensen die in de ontbladerde gebieden woonden, ontwikkelden relatief vaak kanker en suikerziekte.