Dispersie
 


Dispersie is een actieve of passieve verplaatsing van soorten. Meestal gebeurt deze verplaatsing ongericht en weg van het huidige leefgebied. De bestemming is een geschikte voortplantingsplaats. Het doel is het koloniseren van nieuwe geschikte habitats.

Dispersie is erg belangrijk voor de meeste organismen. Veel soorten komen in populaties voor. Zo'n populatie kan groeien zodat uiteindelijk het geschikt leefgebied te klein wordt. Zo ontstaat druk op de organismen om te vertrekken.
Maar ook zonder deze druk zijn er organismen die vertrekken. Sommige soorten gaan zich actief verplaatsen of laten zich passief meevoeren met de wind of de waterstroming.  

Als er dan op een andere plaats een geschikt habitat ontstaat, wordt die meestal snel gekoloniseerd door de zwervers die verspreid in het landschap aanwezig zijn. Dat is belangrijk omdat het goed mogelijk is dat de oorspronkelijke populatie om een of andere reden uitsterft. Als er intussen nieuwe populaties zijn ontstaan is de soort van zijn voortbestaan verzekerd.
Sommige soorten zijn gespecialiseerd in dispersie; ze worden pioniers genoemd. Ze hebben veel nakomelingen die zich ver verspreiden.

Hier tegenover staan climaxsoorten die weinig jongen hebben en die over het algemeen wat honkvaster zijn.
Bij vogels worden met deze term veelal de verplaatsingen bedoeld binnen populaties van individuele vogels tussen hun geboorte- en broedplaats. De vogels kunnen zowel standvogels als trekvogels zijn. Er zijn vogels die zich honderden km van hun geboorteplaats vestigen om te broeden.