Distelbehangersbij
 
Megachile ligniseca


De Distelbehangersbij Megachile ligniseca (synoniem: Klaverbehangersbij) is een vrij algemene solitaire bij die nestelt in bestaande holtes, onder meer oude nesten van de Wilgenhoutvlinder Cossus cossus. Deze holtes worden bekleed met ronde stukjes blad, die de bij zelf knipt uit planten, vooral uit bladeren van Berk-soorten Betula species, Roos-soorten Rosa species en Esdoorn-soorten Acer species. Er worden ook nestblokken met gangen met een diameter van 9 mm in gebruik genomen. Deze bij meet 11 tot 15 mm.

Het vrouwtje is een grote, bruinige bij met een grote kop en een langgerekte vorm. De buikschuier is bleek. Het vrouwtje heeft smalle, breed onderbroken bruine haarbanden langs de achterranden van de achterlijfssegmenten.
Het mannetje heeft geen haarband op het vijfde achterlijfssegment.   

De bij vliegt vooral op composieten met een voorkeur voor distels van het genus Cirsium, zoals de Speerdistel Cirsium arvense en dit van begin juli tot half september. Ook op planten van de klokjesfamilie, lipbloemigen en vlinderbloemigen wordt de soort gezien. De mannetjes vliegen iets vroeger dan de vrouwtjes.

Deze bij bewoont vooral open plekken in bossen en in bosranden, ook in het stedelijke gebied.

In de gebieden waar deze bij voorkomt is het belangrijk dat er gedurende de vliegperiode voldoende planten overblijven na eventuele maaibeurten. Deze bij is een koudeminnende soort.

De Kielstaartkegelbij Coelioxys alata en de Slanke Kegelbij Coelioxys elongata zijn waarschijnlijk koekoeksbijen bij deze soort.