Distelbok
 
Agapanthia villosoviridescens


De Distelbok Agapanthia villosoviridescens , ook Gewone Distelboktor genoemd, is een kever die bij ons te zien is van mei tot augustus langs bosranden en –paden, in heggen, ruigtevegetaties en op vochtige plekken.

Deze algemene soort wordt 13 tot 18 mm lang, zonder de antennes. De dekschilden zijn bruingeel en egaal fijn gemarmerd, zonder vlekken of strepen. Het schildje (het kleine driehoekje vooraan tussen de dekschilden) is geel en het halsschild is donker met drie gele lengtestrepen, waarvan de middelste het opvallendst is. De middelste streep loopt niet door langsheen de naad van de dekschilden. De grijs-zwart geringde voelsprieten (antennes) zijn even lang als het lichaam.

De kever is vooral te vinden op distels en schermbloemigen. De larve ontwikkelt in de stengels van distelsoorten Cirsium/Carduus species, Koninginnekruid Eupatorium cannabinum, Grote Brandnetel Arctium dioicum en Zulte Aster tripolium.

Deze kever vliegt bij het naderen snel op naar een veilige plaats. Bij direct gevaar laat hij zich soms vallen in de strooisellaag waar hij moeilijk terug te vinden is.