Distelbremraap
 
Orobanche reticulata


De Distelbremraap Orobanche reticulata is een parasitaire plant die vooral woekert op Akkerdistel Cirsium arvense en Kruldistel Carduus crispus.

Het is een soort die in Nederland zeer zeldzaam is en in Vlaanderen waarschijnlijk niet voorkomt.

De plant komt voor op zandige, kalkrijke, niet te droge kleigrond, op dijken en in bermen.

Deze soort vertoont een voorkeur voor door de mens beïnvloede terreinen, net als de gastheerplanten trouwens.