Distelglimmer
 
Amara aulica


De Distelglimmer Amara aulica is een zeldzame loopkever. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 12,8 mm.

Hij komt vooral voor in streken met een kleiïge of lemige bodem. Hij prefereert (vochtige) graslanden en ruderale terreinen met een vrij hoge, maar niet te dichte vegetatie met veel grassen en composieten (vooral distels).

Deze loopkever foerageert ’s nachts hoog in de vegetatie op zoek naar zaden.