Dolik
 
Lolium temulentum


De Dolik Lolium temulentum kwam vooral vroeger als “onkruid” voor in graanvelden. Het is een soort van akkers op voedselrijke, kalkhoudende maar niet kalkrijke grond.