Donderkruid
 
Inula conyzae


Het Donderkruid Inula conyzae groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen, die niet te dicht begroeid zijn, op een droge kalk- en stikstofrijke zandige of steenachtige grond.

Deze plant, die behoort tot de composietenfamilie, bloeit van juli tot oktober met bruin-gele bloempjes die in hoofdjes staan. De bladeren zijn langwerpig.

We kunnen deze plant vaak aantreffen in duinstruwelen.

De bloemen worden bezocht door verschillende bijen (zoals verschillende hommelsoorten, Tronkenbij en groefbijen).

De rupsen van de vedermotten Hellinsia carphodactyla en Oidaematophorus lithodactyla voeden zich op deze plant.

De stippelmot Digitivalva pulicariae mineert de bladeren van het Donderkruid.

De rupsen van de kokermot Coleophora conyzae leven op het Donderkruid.