Donker Doflijfje
 
Chrysogaster solstitialis


Het Donker Doflijfje Chrysogaster solstitialis is een zweefvlieg met een lengte tot 8 mm. Deze vlieg heeft zwartachtige vleugels zonder gele vleugelwortels en opvallend rode ogen. Het borststuk van het mannetje is dofzwart; dit van het vrouwtje heeft een paarsachtige zwakke glans.

Deze soort vliegt in twee generaties van begin mei tot helf september in bosranden en open plekken in vochtige loofbossen. Men vindt de vlieg vaak in de schaduw op schermbloemigen of andere bloemen.

De larven leven langs oevers van vijvers en stroompjes in bossen, waar ze leven in modder die rijk is aan rottend hout en ander materiaal. De winter wordt als larve doorgebracht.

Een bosbeheer waarbij men meer dood hout in bossen en waterlopen toelaat is gunstig voor deze soort, gelet op de ecologie van de larven, die in water met rottend hout leven.