Donker Elfje
 
Melangyna quadrimaculata


Het Donker Elfje Melangyna quadrimaculata is een zeldzame zweefvlieg met een lengte van 8 à 9 mm. Deze soort komt voor van begin maart tot begin mei. Het mannetje is zwart met vlekken op de rug. Het vrouwtje is volledig zwart.  Deze soort bewoont open plekken langs en in naaldbossen en gemengde bossen en beekdalen.

De zweefvlieg kan ook worden gezien in stedelijke omgeving (parken). Deze zweefvlieg wordt reeds actief bij temperaturen vanaf ongeveer 10 graden Celsius. Bij zonnig weer bezoekt de vlieg de katjes van Wilg-soorten Salix species en Hazelaar Corylus avellana, bloesems van Sleedoorn Prunus spinosa en soms ook andere bloeiende planten.

De larven voeden zich met bladluizen die zich onder meer op de Gewone Zilverspar Abies alba kunnen bevinden. De soort overwintert als pop.