Donkere Glanszweefvlieg
 
Callicera fagesii


De Donkere Glanszweefvlieg Callicera fagesii is een uiterst zeldzame zweefvlieg. Deze soort werd nog maar een paar keer aangetroffen in Vlaanderen.

Het is een donkere, glanzende zweefvlieg met een grotendeels donkere beharing en een donkere antenneborstel. De vlieg meet 11 à 12 mm.   

Het is een indicator voor ecologisch waardevolle loofbossen waar de larve leeft in levende bomen terwijl de vliegen zich voornamelijk in de boomkruinen ophouden, maar van april tot in augustus ook kunnen worden gezien op bloemen van onder meer Brem Cytisus scoparius en Struikhei Calluna vulgaris.

De larve leeft in rottingsholtes in loofbomen, vooral deze met zacht hout (Els, Es, Populier).