Donkere Hommelroofvlieg
 
Laphria ephippium


De Donkere Hommelroofvlieg Laphria ephippium  is een uiterst zeldzame roofvlieg. Deze soort werd nog niet aangetroffen in Nederland en is ook zeer zeldzaam in Vlaanderen. Segmenten 1 tot 6 van het achterlijf zijn afstand zwart behaard. De vlieg meet 15 tot 20 mm.

Deze vlieg vertoont een voorkeur voor oude beukenbossen.

De vlieg jaagt vanaf stronken en stammen.