Donkere Klaverzandbij
 
Andrena labialis


De Donkere Klaverzandbij Andrena labialis is een vrij zeldzame zandbij, die voorkomt in extensief beheerde, bloemrijke graslanden.

Deze forse bij lijkt op de Honingbij.

Het vrouwtje is licht bruingeel behaard op het gezicht. Het borststuk is kort bruinbehaard. Tergieten 2 tot 4 van het achterlijf hebben licht bruingele haarbandjes op de achterrand. Bij tergieten en 2 en 3 zijn de bandjes onderbroken. De poten zijn licht bruingeel behaard. 
Het mannetje heeft een geel of wit gezicht. 

Deze grote, donkere zandbij meet 11 tot 14 mm.  

De ondergrondse, zelf gegraven nesten worden vaak in aggregaties aangelegd. Soms worden de nesten in steilwandjes aangelegd.

Het is een oligolectische soort die vooral in de periode mei tot juli vliegt op vlinderbloemigen zoals Rode Klaver Trifolium pratense en Witte Klaver Trifolium repens. Andere bloemen zoals Braam Rubus fruticosus worden bezocht voor de nectar.

Deze bij is een belangrijke gastheerbij voor de Vroege Bloedbij Sphecodes rubicundus en waarschijnlijk ook voor de Borstelwespbij Nomada stigma en de Rode Wespbij Nomada mutabilis (koekoeksbijen).