Donkere Langlijf
 
Sphaerophoria philanthus


De Donkere Langlijf Sphaerophoria philanthus is een zweefvlieg met een lengte van 7 tot 8 mm. De zweefvlieg heeft gele vlekken op het achterlijf, die soms smal verbonden zijn.

Deze zeldzame soort vliegt in 2 generaties van eind april tot half oktober in hoogveengebieden, vochtige heidevelden, schrale graslanden en vochtige duingraslanden.

De soort bezoekt verschillende bloemen.