Donkere Neon
 
Neon valentulus


De Donkere Neon Neon valentulus is een springspin die vooral voorkomt in natte heidevegetaties en trilveen, tussen grassen en Veenmos-soorten Sphagnum species.