Donkere Wespbij
 
Nomada marshamella


De Donkere Wespbij Nomada marshamella is een vrij zeldzame koekoeksbij van allerlei terreinen, inclusief stedelijke bebouwing.

Het vrouwtje is zwart-geel gekleurd. De gele vlekken op tergiet 2 zijn net, maar duidelijk gescheiden en met een vrijwel rechthoekige binnenkant. Meestal zijn er 2 gele vlekjes op de rug. De antennes zijn oranje. De poten zijn grotendeels oranje. De onderkant van het gezicht is roodachtig.

Het mannetje ziet eruit als het vrouwtje maar de onderkant van het gezicht is meer gelig gekleurd. De antennes zijn gedeeltelijk zwart. Er zijn vaak geen vlekjes op de rug.

De bij meet 8 tot 14 mm en vliegt van begin april tot eind juni. De bij bezoekt de bloemen van Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, Spaanse Aak Acer campestre, Guldenroede-soorten Solidago species, Madeliefje Bellis perennis,  Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en  Vogelmuur Stellaria media.

De gastheerbij voor deze soort is waarschijnlijk de Meidoornzandbij Andrena scotica, de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea en de Roodrandzandbij Andrena rosae.