Donkere Wilgenzandbij
 
Andrena apicata


De Donkere Wilgenzandbij Andrena apicata is een forse bij (10 tot 13 mm).

Het vrouwtje heeft een bleekbruine beharing op het borststuk. Op de voorste helft is de beharing zwartbruin. Het achterlijf heeft een bleekbruine beharing op tergieten 1 tot 4 en een zwarte beharing aan de achterlijfspunt. Het vrouwtje heeft donkerbruine en witte verzamelharen op de achterpoten.

Het mannetje heeft een zwarte beharing op het borststuk op de zijkanten van de overgang naar het achterlijf. Het mannetje is op de rug grijsbruin behaard. Het achterlijf heeft een zwarte beharing op tergieten 3 en 4.
Deze zeldzame bij bewoont stuifzanden, heide met stuifzanden en kustduinen. De nesten worden solitair of in kleine groepen ondergronds gemaakt in zelfgegraven holen.

De bij is een oligolectische soort op Wilg-soorten Salix species. De soort is vaak op Kruipwilg Salix repens te zien. Deze bij vliegt van maart tot mei.   

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de koekoeksbijen Vroege Wespbij Nomada leucophthalma en Gewone Dubbeltand Nomada ruficornis.