Donkere Zijdebij
 
Colletes marginatus


De Donkere Zijdebij Colletes marginatus is een zeer zeldzame bij met een lengte van 7 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft een kort behaard gezicht. Het borststuk is geelbruin behaard met enkele ingestrooide zwarte haren. Het achterlijf is afgeplat en heeft smalle bleke haarbandjes. De haarband op de achterrand van het eerste tergiet is in het midden versmald of smal onderbroken.
Het mannetje is grijzig behaard en heeft witte haarbandjes.

Deze bij komt vooral voor in de kustduinen op ruderale plaatsen, met inbegrip van wegbermen. In het binnenland is deze soort vooral te zien in grote heide- en stuifzandgebieden of oude rivierduinen.

Deze zijdebij vliegt tussen eind mei en begin september in één generatie. De nesten worden gegraven in de grond.
Het is een polylectische bij die onder meer te zien is op vlinderbloemigen, schermbloemigen en kruisbloemigen. Ook Ogentroost-soorten Odontites species vallen bij deze bij in de smaak.

Deze bij is waarschijnlijk één van de gastheerbijen van de koekoeksbijen Heideviltbij Epeolus cruciger en Gewone Viltbij Epeolus variegatus.