Donkere Zomerzandbij
 
Andrena nigriceps


De Donkere Zomerzandbij Andrena nigriceps is een bij met een lengte van 8 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een zwartbehaarde kop met een roodbruin behaarde achterrand. Het borststuk is roodbruin behaard met naar de achterkant toe lichter geelbruin haar. Tergieten 1 tot 4 van het achterlijf zijn lang bruingeel behaard. De voorhoeken van tergieten 3 en 4 zijn zwart behaard. Tergiet 5 is zwart behaard. De beharing aan de basis van het achterlijf is zwartbruin en op het midden en de achterranden roodbruin. De poten zijn zwart en grijs behaard. 
Het mannetje heeft een wit behaard gezicht. Het borststuk is roodbruin behaard. De tergieten zijn bruingeel behaard met onduidelijke haarbandjes. De poten hebben roodbruine tarsleden.

Deze bij bewoont vooral droge heideterreinen, schrale graslanden, zandverstuivingen en zandpaden. De nesten worden solitair of in kleine groepen ondergronds gemaakt in randen van zandpaden en kleine steilwandjes.

De bij is een polylectische soort. Deze bij vliegt van begin juni tot eind augustus.  

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Heidewespbij (koekoeksbij).