Donkergele Bandzweefvlieg
 
Megasyrphus erraticus


De Donkergele Bandzweefvlieg Megasyrphus erraticus is een vrij grote zweefvlieg (lengte 10 tot 15 mm) met smalle, gele banden op de rugplaatjes 3 en 4. Het borststuk is zwart glimmend. Het gezicht heeft een donkere middenstreep.

Deze zweefvlieg komt van begin april tot begin september voor in naaldbossen, maar de soort kan door het zwerfgedrag in verschillende andere biotopen worden gezien, zoals bloemrijke kapvlaktes, heideterreinen en wegbermen.

Deze vlieg is regelmatig op bloeiende Wilgenroosjes Chamaenerion angustifolium aan te treffen.

De larven voeden zich waarschijnlijk alleen met bladluizen op naaldbomen. De larven overwinteren in de strooisellaag van naaldbossen.