Donkerstelige Stuifbal
 
Tulostoma melanocyclum


De Donkerstelige Stuifbal Tulostoma melanocyclum is een buikzwam met een bol- tot appelvormig lichtbruin tot gelig vruchtlichaam met een diameter tot 20 mm.

De geelbruine steel is voorzien van roodbruine schubjes en wordt tot 8 cm lang. Hij behoort tot een kleine groep buikzwammen met vruchtlichamen in de vorm van een bol met een centrale opening op een lange, diep in de grond stekende steel met roodbruine sporen.

Deze zwam komt voor op droog duinzand, bemoste duinvegetaties en onbemeste duingraslanden. Het is een saprotrofe soort die op de grond groeit.