Donsvlinder
 
Euproctis similis


De Donsvlinder Euproctis similis is een vlinder die - voor de hand liggend - behoort tot de donsvlinders. Deze heeft een vleugelspanning tot 35 mm en vliegt van juni tot september. Het is een witte vlinder die ter hoogte van het achterlijf nog gele haartjes draagt.
Het mannetje heeft donkere vlekken op de witte voorvleugels.

Deze soort komt voor in iets vochtige open bossen, in hagen en grote parken.

Het vrouwtje bedekt de eitjes met beschermende (brand)haartjes. Deze eitjes worden gelegd aan de onderkant van de bladeren van de waardplanten.  

De rups is zwart met rode lengtestrepen en witte vlekken. De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Sleedoorn Prunus spinosa, Zomereik Quercus robur, Sporkehout Rhamnus frangula en ook fruitbomen zoals Appel Malus domestica. De rups zit overdag vaak goed zichtbaar op de bladeren van de waardplant.

De soort overwintert als jonge rups in een los spinsel achter losgeraakte schors of tussen dode bladeren.
De verpopping gebeurt in een cocon op of onder de waardplant.