Doodgraver
 
Necrophorus humator


De Doodgraver Necrophorus humator, ook Zwarte Doodgraver genoemd, meet tot 28 mm. De sprieten hebben een rode knots.

Het is een zeldzame kever die de grond weggraaft onder de kadavers van kleine dieren, zodat deze in de bodem wegzakken. Het is dus een belangrijke opruimer in de natuur. Van het aas draait de kever balletjes, die als voedsel dienen voor zijn larven.  

Het is vooral een bossoort.