Doodskopzweefvlieg
 
Myathropa florea


De Doodskopzweefvlieg Myathropa florea is een grote, vrij bolle zweefvlieg met een lengte van 10 tot 14 mm. Deze soort heeft een doodskopachtige vlek bestaande uit korte beharing op de borststukrug die goed lijkt op de vlek van de Doodshoofdvlinder Acherontia atropos.

Deze algemeen voorkomende vlieg is vaak op schermbloemigen te vinden en komt voor in uiteenlopende biotopen, zolang er maar enige beschutting in de buurt is. De aantallen zijn hoog in bossen, bosranden, parken en tuinen. Mannetjes verdedigen een territorium tegen andere insecten. Het voedsel bestaat uit nectar en stuifmeel.

De soort vliegt van april tot oktober in 1 of 2 generaties.  

De larve leeft in natte houtmolm en tussen rottende bladeren en wordt vaak gevonden in rottingsholten en met water gevulde takoksels, in de met rottende bladeren gevulde plasjes tussen de wortels van Beuken Fagus sylvatica, maar ook in rottende wortels en sapstromen van loof- en naaldbomen en zelfs in koeienmest.   

De larve overwintert. De eitjes die vroeg in het jaar of in voedselrijk substraat zijn gelegd, kunnen zich nog binnen het jaar tot vlieg ontwikkelen, maar de meeste larven zullen het pas na de winter tot imago brengen. De verpopping gebeurt in rottend hout of hangend in een rottingsholte.