Doornloze Zaagpootspinnendoder
 
Priocnemis vulgaris


De Doornloze Zaagpootspinnendoder Priocnemis vulgaris is een zwarte wesp met een lengte van 7 tot 11 mm. De eerste 3 achterlijfssegmenten zijn rood gekleurd.

Het is een uiterst zeldzame wesp die van april tot in september voorkomt in droge, warme biotopen, zoals droge graslanden en bosranden.

Waarschijnlijk overwinteren de bevruchte vrouwtjes.

De prooien bestaan uit spinnen, die door het vrouwtje in de buurt van de gifkaken worden gestoken.

Het nest wordt gebouwd in wormgangen onder stenen.