Doorzichtiggele Melkzweefvlieg
 
Leucozona glaucia


De Doorzichtiggele Melkzweefvlieg Leucozona glaucia is een vrij zeldzame zweefvlieg met 2 brede witte vlekken en ook 2 smalle vlekken op de rug. Het rugschild is geel. De vlekken op het achterlijf zijn bij het mannetje wit-gelig; bij het vrouwtje loodgrijs. De soort meet 11 tot 13 mm en is te zien van juni tot september.

De soort komt voor op open plekken en langs bosranden bij vochtige loofbossen, incidenteel ook bij naaldbossen.   
Deze zweefvlieg is vaak aan te treffen op witte bloemen van schermbloemigen, vooral Gewone Berenklauw Heracleum sphondyllium, waarop ze schichtig heen en weer loopt om dan vrij traag naar een ander scherm te vliegen.

Ook de eitjes worden vaak op deze bloemen gelegd.

De larven eten bladluizen.