Dormantie
 


Dormantie is een eigenschap van plantenzaden die wordt gekarakteriseerd door het achterwege blijven van het uitgroeien tot een zaailing en dit terwijl de omstandigheden optimaal zijn.

Dormantie kan voorkomen bij alle zaden van een soort of slechts bij een gedeelte van de populatie.
Niet-dormante zaden kiemen, maar bijvoorbeeld een plotse nachtvorst doodt de zaailingen maar niet de zaden die dormant zijn. De soorten waarvan alle zaden hebben gekiemd sterven af, terwijl de dormante zaden later in het seizoen toch uitgroeien tot zaailingen en volwassen planten.

Ze kennen dan een korter groeiseizoen maar hebben minder kans op een vroegtijdige dood. Dormantie blijkt dus geen ongunstige eigenschap, en kan gezien worden als een vorm van risicospreiding.

De dormante zaden vormen dus een soort appeltje voor de dorst of nog sterker: een garantie op de overleving als soort.