Dovenetelgraafwants
 
Tritomegas bicolor


De Dovenetelgraafwants Tritomegas bicolor is een zwarte wants met een blauwe metaalglans, een uitgebreide roomwitte tekening en poten die dicht bezet zijn met doorns. De witte tekening op de zijkant van het halsschild eindigt halverwege vrij abrupt. Deze wants meet 5,5 tot 7,5 mm.

Deze algemeen voorkomende soort leeft op Dovenetel-soorten Lamium species, vooral in deels beschaduwde biotopen, zoals bosranden, houtwallen, parken en tuinen. 

Deze wants overwintert als adult en kan het gehele jaar als volwassen dier worden aangetroffen, maar de meeste waarnemingen komen uit de periode maart tot juli.

(foto: nimf-stadium)