Draadzegge
 
Carex lasiocarpa


De Draadzegge Carex lasiocarpa is een zeldzame Zegge-soort, die voorkomt in ondiepe zure wateren van voedselarme heidevennen, trilvenen, moerassen en duinvalleien. Deze soort houdt ervan om met de voeten in het water te staan.

Ze komt voor op plaatsen die door het grondwater beïnvloed worden en waar verlanding optreedt.

De plant heeft een wortelstok en bloeit in mei en juni.