Draak
 
Harpyia milhauseri


De Draak Harpyia milhauseri behoort tot de tandvlinders. Deze vlinder komt voor in warme eikenbossen, beukenbossen en soms ook in parken en tuinen en soms rond straatlantaarns. De rupsen leven in de boomtoppen. De soort overwintert als pop in een met houtdeeltjes verstevigde cocon op de schors of inde strooisellaag.

De poppen worden graag door spechten gegeten. De waardplanten van de rupsen zijn Zomereik Quercus robur, Beuk Fagus sylvatica, Haagbeuk Carpinus betulinus en Ruwe Berk Betula pendula.