Drapetes cinctus


De kever Drapetes cinctus werd in 2005 ontdekt in Lummen (Limburg) in dood hout. Deze kever is bijna in gans Europa verdwenen. De larve ontwikkelt zich in vermolmd hout van loofbomen.

De kever komt voor onder vermolmde schors van Beuk Fagus sylvatica, Eik-soorten Quercus species, Populier-soorten Populus species, Iep-soorten Ulmus species of Berk-soorten Betula species.